Tuesday, 31 May 2011

मनोगत

              शालेय समुपदेशनाचे काम करीत असतांना आलेल्या अनुभवांचा धांडोळा घ्यावासा वाटत होता. या क्षेत्रात सुरु असलेले काम समव्यावसायिक, या क्षेत्रात काम करण्यास उत्सुक मंडळी, मानसशास्त्राचे विद्यार्थी, तसेच शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित व्यक्ती, पालक व विद्यार्थी वर्ग यांच्यापर्यंत पोहोचावे असेही वाटत होतेच.' एकमेकां साह्य करु अवघे धरु सुपंथ ' या उक्तीचा प्रत्यय काम करीत असतांना नेहमीच येतो. अशावेळी वैचारीक देवाणघेवाण निकडीची असते, जेणेकरुन  एखाद्या प्रश्नाने उग्र स्वरुप धारण करण्यापूर्वीच त्याचा निकाल लागण्यास मदत होऊ शकते. या व अशा अनेक विचारांनी मनात गर्दी केल्यानंतर ब्लॉगचा विचार डोक्यात आला, त्या दिशेने शोधाशोध केल्यानंतर इंग्रजीत विपुल लेखन केलेले आढळून आले, मात्र मराठीत तुलनेने या विषयावर कमी प्रमाणात, त्यातूनही या स्वरुपात फारच थोडे लिखाण आढळून आले. तेव्हा ब्लॉग स्वरुपातील  लेखनाचा मार्ग स्वीकारावासा वाटला. हा पहिलाच प्रयत्न आहे, मात्र चुकत माकत, निरनिराळ्या वाटा शोधत, वळणावळणाच्या रस्त्यावरुन पुढे जाण्याची तयारी आहे. आपणां सर्वांच्या सूचना स्वागतार्ह आहेत.

No comments:

Post a Comment